Auteursrechten

 

Waterman Installatietechniek heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de informatie op deze site, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeld- en fotomateriaal. Niets van de aangeboden informatie op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Waterman Installatietechniek openbaar worden gemaakt, worden verspreid en/of verveelvoudigd. Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar d.dorrestijn@waterman.nl